Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 4 Μαρτίου 2019 η υπηρεσία του Vodafone home email θα διακοπεί.
Μέχρι την ημερομηνία διακοπής του email σας θα λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό με αναλυτικές οδηγίες για την προώθηση των emails σας καθώς και τη δυνατότητα ενεργοποίησης αυτόματης απάντησης. ....