Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Yποχρεούνται οι πάροχοι να μπλοκάρουν δεκάδες σελίδες διαμοιρασμού περιεχομένου

HELLAS   Η Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας συνεδρίασε μυστικά την 237 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, στην έδρα αυτής και σε πλήρη απαρτία, με την παρουσία των Παναγιώτη Τσίρη, Προέδρου, Ασημίνας Γιαννοπούλου, Γραμματέα και Ευάγγελου Παπακωνσταντίνου, Μέλους.....

 

 Για να αποφασίσει επί της υπ' αριθ. πρωτ. 44167/276/20.08.2Ο2Ο συμπληρωματικής αίτησης του Οργανισμού Συλλογικής Προστασίας με την επωνυμία Εταιρία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (Ε.Π,Ο.Ε.), με έδρα επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 275, νομίμως εκπροσωπούμενης.

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την ως άνω υπόθεση και μελέτησε τις σχετικές διατάξεις, έκρινε ως ακολούθως:.....

 

Διαβάστε περισσότερα στο: www.adslgr.com