Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

Firewall: Τα θετικά και αρνητικά

Firewall 
Firewall, ορίζεται το τείχος προστασίας, ως ένα σύνολο συστημάτων που εφαρμόζονται για τον έλεγχο της ταυτότητας και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν δίκτυα. Παρόλο που το τείχος προστασίας είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των δεδομένων, των χρηστών του δικτύου και των συσκευών δικτύου, διαθέτει και μερικές αδυναμίες.
Πλεονεκτήματα Firewall:.....

Το Firewall βοηθά τους οργανισμούς να εφαρμόζουν τις πολιτικές ασφαλείας και τα μέτρα ασφαλείας τους.Επιπλέον, εφαρμόζει τους ελέγχους πρόσβασης, όπου η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες δικτύου μπορεί να εκχωρηθεί επιλεκτικά σε συγκεκριμένες ομάδες μέσω ελέγχου ταυτότητας.
Επιτρέπει, επίσης, στους διαχειριστές δικτύου να αξιολογούν και να παρακολουθούν την κυκλοφορία στο δίκτυο.
Τέλος, μπορεί να ειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες δικτύων και τους χρήστες για τυχόν ύποπτες δραστηριότητες δικτύου.

Μειονεκτήματα Firewall:Δεδομένου ότι τα firewalls συχνά υλοποιούνται ως πύλες ή γέφυρες μεταξύ δικτύων, οι επιθέσεις που πραγματοποιούνται από το σύστημα δικτύου δεν ανιχνεύονται από το τείχος προστασίας. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης με δικαιώματα πρόσβασης, εν γνώσει ή εν αγνοία του, παρέχει άδεια πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες σε άλλο χρήστη χωρίς δικαιώματα πρόσβασης, το firewall δεν θα το εντοπίσει.
Μπορεί μόνο να φιλτράρει εισβολείς που περνούν από το firewall, επομένως, εάν ένας hacker έχει τρόπο να περάσει γύρω από το firewall, δεν πρόκειται να ανιχνευτεί.
Απαιτεί μια σειρά καλά διαρθρωμένων πολιτικών ασφάλειας για να λειτουργούν σωστά. Τα firewalls δεν μπορούν να προστατεύσουν τα δίκτυα με υπερβολικούς κανόνες και πολιτικές.
Αν χορηγηθεί άδεια σε κάποιον, η.....

 Διαβάστε περισσότερα στο: www.secnews.gr