Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Περισσότερο Mac malware το 2015


 mac malware Mac malware5 φορές περισσότερο Mac malware το 2015 απ’ ότι στα 5 προηγούμενα χρόνια μαζί.Έκθεση αναφέρει μια αυξανόμενη εστίαση στους πελάτες του Mac OS X της Apple όσον αφορά το κακόβουλο λογισμικό. Η αύξηση τοποθετείται μάλιστα 5 φορές μεγαλύτερη μέσα στο 2015 από ότι τα προηγούμενα 5 χρόνια συνολικά!Ερευνητές της Bit9 + Carbon Black έφτασαν σ’ αυτό το συμπέρασμα αφού ξόδεψαν εβδομάδες συλλογής και ανάλυσης δειγμάτων Mac malware.Η εμπειρία τους βοήθηκε πολύ την εταιρεία να κάνει μια επισκόπηση στα ....πρόσφατα trends διανομής του malware στα Mac.
Ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας, ήταν ότι παρά την αύξηση των αριθμών, το Mac malware δεν διαθέτει το ίδιο επίπεδο πολυπλοκότητας όπως τα Windows malware.
Σύμφωνα με δεδομένα της Bit9 + Carbon Black, ενώ υπάρχουν 7 τρόποι για να επιτευχθεί persistence στους υπολογιστές Mac, τα περισσότερα δείγματα που αναλύθηκαν χρησιμοποιούσαν μόνο μία μέθοδο.
Η πρακτική αυτή επιτρέπει την έυκολη ανίχνευση από antivirus solutions, αλλά τονίζει και το γεγονός του ότι οι κατασκευαστές του Mac malware είναι είτε λίγοι ποσοτικά είτε δεν διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογωνσία για να δημιουργήσουν πιο προχωρημένες απειλές.
Οι επτά τεχνικές persistence όπως εντοπίστηκαν από την Bit9 + Carbon Black είναι οι εξής: LaunchAgents, LaunchDaemons, cron jobs, login items, browser plugins, StartUpItems, και binary infections. Οι....

Διαβάστε περισσότερα στο: www.secnews.gr