Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαγορεύει την ανεξέλεγκτη μεταφορά δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών στις ΗΠΑ

E.U.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε πως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επέτρεπε την ελεύθερη (χωρίς έλεγχο) διακίνηση δεδομένων μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών (safe harbor), είναι ανίσχυρη.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, είτε τα δεδομένα να αποθηκεύονται στην Ευρώπη και να προστατεύονται από τους Ευρωπαϊκούς νόμους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, είτε να δίνονται ισχυρές εγγυήσεις πως τα ίδια standards χρησιμοποιούνται και στην χώρα αποθήκευσης τους.....
Παρότι το Δικαστήριο είναι το μόνο αρμόδιο να κηρύξει το ανίσχυρο πράξεως της Ένωσης, οι εθνικές αρχές ελέγχου όταν επιλαμβάνονται σχετικής αιτήσεως, ακόμη και στην περίπτωση που υφίσταται απόφαση της Επιτροπής κατά την οποία τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορούν να εξετάσουν αν η διαβίβαση δεδομένων ενός προσώπου προς τη χώρα αυτή είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την προστασία των εν λόγω δεδομένων, καθώς και να προσφύγουν, όπως και ο ενδιαφερόμενος, ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, ώστε τα δικαστήρια αυτά να υποβάλουν προδικαστικό ερώτημα προκειμένου να εξετασθεί το κύρος της εν λόγω αποφάσεως
Η οδηγία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 1 ορίζει ότι η διαβίβαση των....


Διαβάστε περισσότερα στο: www.adslgr.com