Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

ΕΕΤΤ:Παράταση λήξης των .GR domains

EETT 

Δελτίο Τύπου:


1. Αντικαθιστά τα σηµεία 1α) και 1β) της υπ΄ αριθµ. 16668/29-6-2015 Απόφασης του «Έκτακτη ρύθµιση για την παράταση ηµεροµηνιών λήξης
περιόδου εκχώρησης και δέσµευσης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη .gr» µε τα ακόλουθα: .....


  • α) Ονόµατα Χώρου των οποίων η περίοδος εκχώρησής τους λήγει από τις 14-6-15 έως και τις 28-6-15, παρατείνεται η διάρκεια του δικαιώµατος δέσµευσης έως και τις 27-7-15.
  • β) Ονόµατα χώρου, των οποίων η περίοδος εκχώρησης τους λήγει από τις 29-6-15 έως και τις 15-7-15, διατηρούνται σε ισχύ έως και τις 16-7-15. Η διάρκεια του δικαιώµατος δέσµευσης, η οποία είναι 15 ηµέρες άρχεται για όλα τα ανωτέρω ονόµατα την....

Διαβάστε περισσότερα στο: www.adslgr.com