Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017

Έναρξη διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης

HELLAS Δελτίο Τύπου:
Στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.16 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2017), η ΕΕΤΤ, από τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2016, θα διαθέτει στους ενδιαφερόμενους παρόχους τις πληροφορίες του δικτύου πρόσβασης του ΟΤΕ σύμφωνα με το Παράρτημα 2 Α της ως άνω Απόφασης.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα για λήψη των στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση market.analysis@eett.gr. Μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ο....
αιτών θα ενημερωθεί για την χρονική στιγμή που θα πρέπει να προσέλθει στα γραφεία της ΕΕΤΤ για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την παραλαβή των αιτούμενων στοιχείων.
Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει στην ΕΕΤΤ τα ακόλουθα δικαιολογητικά για παραλαβή των πληροφοριών του δικτύου πρόσβασης του ΟΤΕ:
Αίτηση αντιγράφου επικαιροποιημένων πληροφοριών του παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/β/30.12.2016) , ενότητα Α. Πρώτη Ανάθεση, υπο-ενότητα (α) Πρώτη Ανάθεση – Α’ Φάση, παράγραφος 1, εδάφιο 1/ Δήλωση Εμπιστευτικότητας
Νομιμοποιητικά έγγραφα:....

Διαβάστε περισσότερα στο: www.adslgr.com