Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016

Gigabit Internet, δίκτυα 5G και δωρεάν πρόσβαση με το WiFi4EU ως το 2025

E.U. Δελτίο Τύπου: Η κατάσταση της Ένωσης 2016: Η Επιτροπή προλειαίνει το έδαφος για περισσότερη και καλύτερη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016
«Πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι. Η οικονομία μας το χρειάζεται. Οι άνθρωποι το χρειάζονται. Και οφείλουμε να επενδύσουμε σ’ αυτήν τη ...
συνδεσιμότητα τώρα.» - Πρόεδρος Γιούνκερ, η κατάσταση της Ένωσης 2016
Με την ευκαιρία της ομιλίας του Προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα μια φιλόδοξη αναμόρφωση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες με νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών συνδεσιμότητας των Ευρωπαίων πολιτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Οι προτάσεις αυτές θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας και θα επιταχύνουν την σύνδεση των Ευρωπαίων σε δίκτυα Wi-Fi.
Στην εργασία, στο σπίτι ή όταν μετακινούνται, οι Ευρωπαίοι ζητούν ταχεία και αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο. Η ενθάρρυνση των επενδύσεων σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας καθίσταται όλο και πιο επιτακτική για την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τις κατασκευές ή τις μεταφορές.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να προετοιμάσει το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τρεις στρατηγικούς στόχους συνδεσιμότητας για το 2025:


  • 1. Όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι, όλοι οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία και οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι επιχειρήσεις που βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλή — της τάξης των gigabit — συνδεσιμότητα (που θα επιτρέπει στους χρήστες να τηλεφορτώνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω δεδομένα 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο).
  • 2. Όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αγροτικά ή αστικά, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα με ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία να μπορεί να αναβαθμιστεί σε Gbps.
  • 3. Όλες οι αστικές περιοχές καθώς και οι σημαντικές οδικές αρτηρίες και οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να έχουν συνεχή κάλυψη 5G, την πέμπτη γενιά συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών. Ως ενδιάμεσος στόχος, η κάλυψη 5G θα πρέπει να είναι εμπορικά διαθέσιμη τουλάχιστον σε μία μεγάλη πόλη σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μέχρι το 2020.


Οι εν λόγω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με μαζικές επενδύσεις. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρότεινε νέο ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων μακρόπνοων και απλοποιημένων κανόνων οι οποίοι καθιστούν πιο ελκυστικές για όλες τις εταιρείες τις επενδύσεις σε νέες υποδομές υψηλής ποιότητας παντού στην ΕΕ, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και πέραν των εθνικών συνόρων. Οι επενδύσεις οι οποίες ευνοούνται από το νέο πλαίσιο θα μπορούσαν να αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 910 δισεκατ. € επιπλέον και να δημιουργήσουν 1,3 εκατ. νέες θέσεις εργασίας κατά την επόμενη δεκαετία (μέχρι το 2025). Εκτός από τον κώδικα, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη τεχνολογίας 5G σε ολόκληρη την ΕΕ από το 2018. Αυτό έχει το δυναμικό να δημιουργήσει δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία της σημερινής δέσμης μέτρων συνδεσιμότητας, της WiFi4EU, αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα στις ευρωπαϊκές κοινότητες να προσφέρουν δωρεάν σημεία ασύρματης πρόσβασης σε κάθε πολίτη (περισσότερες πληροφορίες εδώ).


Ο αντιπρόεδρος, Andrus Ansip, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Χωρίς δίκτυα επικοινωνίας πρώτης τάξεως, δεν θα υπάρξει Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Χρειαζόμαστε συνδεσιμότητα που να είναι οικονομικά προσιτή για τους καταναλωτές και διαθέσιμη παντού. Για να επιτευχθεί αυτό, οι πολιτικές στον τομέα του ραδιοφάσματος πρέπει να συντονίζονται καλύτερα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η αύξηση του ανταγωνισμού και η περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους, με τη βοήθεια του κατάλληλου περιβάλλοντος που δημιουργεί ο νέος κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.»


Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Günther H. Oettinger, δήλωσε: «Η συνδεσιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης: Το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, το υπολογιστικό νέφος, τα μαζικά δεδομένα — όλα αυτά απαιτούν ασφαλή και πανταχού παρούσα συνδεσιμότητα, με την καλύτερη δυνατή ταχύτητα και ποιότητα. Η Ευρώπη έχει τη φιλοδοξία να πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G. Είναι καιρός να προχωρήσουμε σε μια κοινωνία επιπέδου gigabit και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι, είτε στην ύπαιθρο είτε στις πόλεις, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική σύνδεση στο διαδίκτυο.»


Ένας νέος κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την ανάπτυξη μελλοντικών δικτύων


Για να επιτύχουμε τους στόχους συνδεσιμότητας υπολογίζεται ότι θα χρειαστούμε ποσό ύψους 500 δισεκατ. € σε επενδύσεις κατά την επόμενη δεκαετία. Το ποσό αυτό θα πρέπει να προέλθει, κατά μεγάλο μέρος, από ιδιωτικά κεφάλαια. Ωστόσο, υπό τις τρέχουσες επενδυτικές τάσεις, είναι πιθανό να υπάρξει έλλειμμα επενδύσεων ύψους 155 δισεκατ. €.


Για να αντιμετωπιστεί αυτή η επενδυτική πρόκληση, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίοι επικαιροποιήθηκαν για τελευταία φορά το 2009. Ο κώδικας θα τονώσει τον ανταγωνισμό που προάγει τις επενδύσεις και ενισχύει την εσωτερική αγορά και τα δικαιώματα των καταναλωτών.


Σήμερα, ο νέος Ευρωπαϊκό Κώδικας Επικοινωνιών προτείνει:....Διαβάστε περισσότερα στο: www.adslgr.com