Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

Police on line:To νέο ηλεκτρονικό «αστυνομικό τμήμα»

Police on line - Police PoliceΜέσω της πλατφόρμας Police on Line της Ελληνικής Αστυνομίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν πλέον να αναζητούν ηλεκτρονικά αντίγραφα ποινικού μητρώουPolice on Line – Άμεσα διαθέσιμο το Ποινικό Μητρώο ακόμα και σε περιπολικάΠρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης υπεγράφη για τη διαδικτυακή διασύνδεση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του εθνικού ποινικού μητρώου, προκειμένου να μειωθεί η ....
γραφειοκρατία μεταξύ των δύο εν λόγω υπουργείων και των υπηρεσιών του.Ειδικότερα, με το επίμαχο πρωτόκολλο εγκαθιδρύεται ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του εθνικού ποινικού μητρώου με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του συστήματος Police on line της διεύθυνσης πληροφορικής του αρχηγείου του σώματος.Σύμφωνα με ανακοίνωση των δυο εν λόγω υπουργείων, με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services), που θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης διαδικασίας, να αναζητούν και να ανακτούν αντίγραφα ποινικού μητρώου προσώπων, για δημόσιο σκοπό.Οι διαδικτυακές αυτές υπηρεσίες αφορούν:
·       στην καταχώρηση αιτήματος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για βεβαίωση ποινικής κατάστασης,
·       στην παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματος,
·       στην αποστολή ποινικού δελτίου από το υπουργείο Δικαιοσύνης και
·       στην ανάκτηση ποινικού δελτίου από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.Επιπλέον, η επικοινωνία των δύο φορέων κατά τις διαδικτυακές υπηρεσίες γίνεται κρυπτογραφημένα, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας η οποία ανταλλάσσεται.Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση «τα οφέλη της διαδικτυακής διασύνδεσης είναι πολλαπλά για τις υπηρεσίες και συνοδεύονται από συναφή πλεονεκτήματα για τους πολίτες» και  ενδεικτικά αναφέρεται:....


Διαβάστε περισσότερα στο: www.secnews.gr