Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Τρίτη 1 Ιουλίου 2014

Mη δεσμευτική προσφορά από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για την απόκτηση της δραστηριότητας της NOVA

FORTHNET Δελτίο Τύπου:
30.6.2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3340/2005
FORTHNET A.E.
Σύμφωνα με το Ν. 3340/2005, την υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Forthnet A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε μη δεσμευτική προσφορά από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για την απόκτηση της δραστηριότητας της NOVA, έναντι ανταλλάγματος που κυμαίνεται μεταξύ € 250 - 300 εκατομμυρίων, προσαρμοσμένο....
ανάλογα με τα ταμειακά διαθέσιμα και το δανεισμό της εταιρείας.
Η πρόταση βασίζεται σε ορισμένες παραδοχές και τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις, συνήθεις για αντίστοιχες συναλλαγές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet Α.Ε., τηρώντας τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, θα αξιολογήσει την πρόταση και θα ενημερώσει.....

Διαβάστε περισσότερα στο: www.adslgr.com