Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πιστοποίησης της σωστής λειτουργίας σε τροχιά των δορυφόρων του συστήματος Galileo η Ευρώπη πλέον έχει τον επιχειρησιακό πυρήνα του δικού της αστερισμού πλοήγησης έτοιμο για να δεχτεί και τους υπόλοιπους δορυφόρους του συστήματος με το Galileo να είναι το πρώτο πολιτικό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης παγκοσμίως.Οι 4 βασικοί δορυφόροι του συστήματος σε συνδυασμό με τους σταθμούς εδάφους που αναπτύχθηκαν, στις 12 Μαρτίου του 2013 έδωσαν το πρώτο στίγμα στο έδαφος και μετά από ...δοκιμές που περιέλαβαν οδήγηση 10.000 χιλιομέτρων από οχήματα ελέγχου, και αποτελέσματα από φορητές συσκευές και σταθερά σημεία, επιβεβαιώθηκε πως το Galileo λειτουργεί πολύ καλά δίνοντας ακρίβεια με μέση τιμή 8 μέτρα στον οριζόντιο άξονα και 9 μέτρα στον κάθετο στο 95% των δοκιμών, ενώ η ακρίβεια και απόδοση θα αυξάνεται όσο προστίθενται οι υπόλοιποι δορυφόροι στον αστερισμό, ήδη 6 είναι στο πρόγραμμα για εκτόξευση μέσα στο 2014.


Πηγή : ESA