Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Η ΕΕ τροποποιεί το νομικό της πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα

E.U. Η ΕΕ τροποποιεί το νομικό της πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα ώστε να το καταστήσει κατάλληλο για το σκοπό στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον. Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μια οδηγία που εκσυγχρονίζει τον υφιστάμενο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ για να ανοίξει το δρόμο προς μια αληθινή ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι νέοι κανόνες εξασφαλίζουν επαρκή προστασία για τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες, ενώ παράλληλα ανοίγουν νέες δυνατότητες για την πρόσβαση και την κοινή χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε...
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χαίρομαι πολύ που επιτύχαμε ένα ισορροπημένο κείμενο, δημιουργώντας πολλαπλές ευκαιρίες για τους δημιουργικούς τομείς της Ευρώπης, οι οποίες θα ευημερούν και θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πολιτιστική μας ποικιλομορφία και άλλες ευρωπαϊκές κοινές αξίες, αλλά και για τους χρήστες, των οποίων η ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο θα εδραιωθεί . Αυτό αποτελεί ένα ορόσημο για την ανάπτυξη μιας εύρωστης και λειτουργούσας ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
Valer Daniel Breaz, Ρουμάνος Υπουργός Πολιτισμού και Εθνικής Ταυτότητας
Η οδηγία καλύπτει διάφορα θέματα, τα οποία μπορούν να συγκεντρωθούν σε τρεις κατηγορίες:
Α) Προσαρμογή εξαιρέσεων / περιορισμών πνευματικών δικαιωμάτων στο ψηφιακό και διασυνοριακό περιβάλλον
Η οδηγία εισάγει υποχρεωτικές εξαιρέσεις στην πνευματική ιδιοκτησία για τους σκοπούς της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων, των διδακτικών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο και της διατήρησης και της διαδικτυακής διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Β) Βελτίωση των πρακτικών αδειοδότησης για την εξασφάλιση ευρύτερης πρόσβασης στο δημιουργικό περιεχόμενο
Η οδηγία προβλέπει εναρμονισμένους κανόνες που διευκολύνουν:

  • εκμετάλλευση έργων που έχουν σταματήσει να διατίθενται στο εμπόριο (έργα εκτός εμπορίου),
  • έκδοση συλλογικών αδειών με εκτεταμένο αποτέλεσμα και -
  • εκκαθάριση δικαιωμάτων για ταινίες από πλατφόρμες video-on-demand.
Γ) Επίτευξη μιας εύρυθμης αγοράς για τα πνευματικά δικαιώματα
Η οδηγία εισάγει ένα νέο δικαίωμα στους εκδότες τύπου για την ηλεκτρονική χρήση των δημοσιεύσεών τους στον Τύπο. Οι συντάκτες των έργων που ενσωματώνονται στη δημοσίευση του Τύπου θα δικαιούνται ένα μερίδιο από τα έσοδα του εκδότη του Τύπου που απορρέουν από αυτό το νέο δικαίωμα.

Όσον αφορά τις διαδικτυακές πλατφόρμες κοινής χρήσης περιεχομένου, οι οποίες βασίζονται στο μοντέλο "μεταφορτωμένο από χρήστη", η οδηγία....

Διαβάστε περισσότερα στο: www.adslgr.com