Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

WiFi4EU: Aυτοί είναι οι δήμοι για την πρώτη φάση του έργου στην Ελλάδα

E.U.  Ο κατάλογος δήμων (ή αντίστοιχων τοπικών αρχών) που παρατίθεται κατωτέρω αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας με κάθε συμμετέχουσα χώρα (Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης) και αποτελεί τον κατάλογο των επιλέξιμων οντοτήτων που θα υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα WiFi4EU.
Τα δελτία διατίθενται στους μεμονωμένους δήμους ως δικαιούχους. Κάθε δήμος μπορεί να λάβει μόνο ένα δελτίο καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας. Ως εκ τούτου, οι δήμοι που έχουν επιλεγεί να λάβουν δελτίο στο πλαίσιο συγκεκριμένης ...
πρόσκλησης δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε τυχόν μεταγενέστερες προσκλήσεις, ενώ οι δήμοι που υπέβαλαν αίτηση και δεν έλαβαν δελτίο μπορούν να ξαναδοκιμάσουν σε....


Διαβάστε περισσότερα στο: www.adslgr.com