Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Οι τεχνολογικές απειλές προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Deloitte DeloitteΟι τεχνολογικής/ πληροφοριακής φύσης κίνδυνοι προβληματίζουν όλο και περισσότερο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο: Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη σελίδα του ΣΕΠΕ, σύμφωνα με την 9η παγκόσμια έρευνα της Deloitte για τη «Διαχείριση Κινδύνου στον Κλάδο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών», το 62% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα πληροφοριακά συστήματα κινδύνων και η τεχνολογική υποδομή αποτελούν εξαιρετικά μεγάλη ή πολύ μεγάλη πρόκληση- με το 46% να λέει το.....
ίδιο για τον κίνδυνο σχετικά με τα δεδομένα (data).

Η έρευνα διαπιστώνει, συνολικά, ότι με τις ρυθμιστικές Αρχές σε όλο τον κόσμο «να βάζουν στο μικροσκόπιο» τη διαχείριση κινδύνου των τραπεζών, την κουλτούρα και τις αποδοχές βάσει κινήτρων, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να καταβάλλουν σημαντικά μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες προσδοκίες.
«Παρ’ όλο που αυτό μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα, η προσοχή των ρυθμιστικών αρχών, τελευταία, έχει επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο τα διοικητικά συμβούλια προωθούν και αναδεικνύουν τη σημασία της διαχείρισης κινδύνου, της διακυβέρνησης, των ευρύτερων ηθικών προτύπων και των ακολουθούμενων πρακτικών όσον αφορά στους μισθούς», επισημαίνει η μελέτη της Deloitte.
Περίπου τα δύο τρίτα ή και  περισσότεροι από τους.....

Διαβάστε περισσότερα στο: www.secnews.gr