Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

9ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Νανοτεχνολογίας


NANOTEXNOLOGY 2015 NANOTEXNOLOGY 2015 NANOTEXNOLOGY 2015 NANOTEXNOLOGY 2015Ο Πρόεδρος και η Οργανωτική Επιτροπή του NANOTEXNOLOGY 2015 σας προσκαλούν στο Διεθνές Θερινό Σχολείο στις «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες, τα Οργανικά Ηλεκτρονικά και ΝανοΙατρική», (9th International Summer School in Nanosciences and Nanotechnologies, Organic Electronics and Nanomedicine – ISSON15) που θα λάβει χώρα στις 4-11 Ιουλίου 2015 στο ...
Ξενοδοχείο Porto Palace (http://nnconf.physics.auth.gr/isson.html).
NANOTEXNOLOGY 2015
Το Θερινό Σχολείο αποτελεί μια από τις εκδηλώσεις της NANOTEXNOLOGY 2015, ένα πολυγεγονός διεθνών επιστημονικών, τεχνολογικών και επιχειρηματικών εκδηλώσεων (Διεθνής Έκθεση, Διεθνή Συνέδρια & Σχολεία στις Νανοτεχνολογίες & Οργανικά Ηλεκτρονικά, Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας & Επιχειρηματικών Συνεργασιών) και άλλων ελληνικών και ξένων οργανισμών, τον Ιούλιο του 2015 στo Ξενοδοχείο Porto Palace (http://www.nanotexnology.com/).
Το ΝΝ15 και το Θερινό Σχολείο διοργανώνονται από το Διατμηματικό- Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες” του Α.Π.Θ. και υποστηρίζονται από το Θεματικό Δίκτυο ΝΑΝΟΝΕΤ και το Εργαστήριο Λεπτών Υμενίων – Νανοσυστημάτων & Νανομετρολογίας.
Κύριος στόχος του Θερινού Σχολείου ISSON15 είναι να προσφέρει έναν λεπτομερή απολογισμό των προόδων σχετικά με τις Νανοεπιστήμες σε μια ευρεία ποικιλία τομέων, και τις προοπτικές για τη μετατροπή τους σε εφαρμογές Νανοτεχνολογίας. Ο απώτερος σκοπός του ISSON15 είναι η κατάρτιση των ερευνητών της νέας γενιάς στους διεπιστημονικούς τομείς της Nανοτεχνολογίας.
Το Θερινό Σχολείο ISSON15 μπορούν να το παρακολουθήσουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, μεταδιδάκτορες, ερευνητές και οποιοσδήποτε άλλος επιθυμεί να αποκτήσει γνώσεις πάνω στην περιοχή των Νανοεπιστημών & Νανοτεχνολογιών (ΝΝ). Οι διαλέξεις θα γίνουν από διακεκριμένους επιστήμονες στις σύγχρονες τάσεις σε NN και τις state-of-the-are μεθόδους και  τεχνικές, καθώς επίσης και την πειραματική επίδειξη στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις. To ISSON15 θα απαρτίζεται από τρεις διαφορετικές αλλά και παράλληλες ενότητες/σχολεία:....

Διαβάστε περισσότερα στο: www.iguru.gr