Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Σάββατο 3 Μαΐου 2014

Μεγάλος αριθμός δορυφορικών συστημάτων είναι ευάλωτα σε επιθέσεις hackers!

 Όλα σχεδόν τα συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών ευάλωτα σε επιθέσεις hackers! Μεγάλος αριθμός δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών ακόμα και στρατιωτικών υπηρεσιών, είναι ευάλωτα σε ευπάθειες λογισμικού που μπορούν να αξιοποιηθούν από εξωτερικούς επιτιθέμενους!Μελέτη της εταιρείας IOActive, που είδε το φως της δημοσιότητας αναφέρει σαφώς τα τρωτά σημεία του λογισμικού επίγειων δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών που έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες κολοσσούς όπως Cobham, Harris Corporation, Hughes  και Iridium. Φαίνεται ότι οι ....
κατασκευαστές των συγκεκριμένων δορυφορικών συστημάτων έχουν αγνοήσει παντελώς τις ευπάθειες που εμφανίζονται στις συσκευές τους και που μπορούν υπό ορισμένες συνθήκες να δεχτούν απομακρυσμένη δολιοφθορά -μέσω hacking- από εχθρικές δυνάμεις, με στόχο την διακοπή ή αλλοίωση των επικοινωνιών.
Τα συστήματα των εταιρειών που αναφέρονται χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφη, πλοία, στρατιωτικές επίγειες μονάδες κ.α. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί τα περισσότερα σφάλματα εντοπίζονται στους δέκτες του BGAN (Broadband Global Area Network) που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές με την Inmarsat. Το BGAN είναι το υποσύστημα που επιτρέπει επικοινωνία μέσω δικτύου και φωνής για απομακρυσμένες μονάδες.
Οι επηρεαζόμενες τερματικές συσκευές της Harris, χρησιμοποιούνται κυρίως από τον στρατό, συμπεριλαμβανομένου και του ΝΑΤΟ για τακτικές ραδιοεπικοινωνίες. Ένας hacker έχει την δυνατότητα να εγκαταστήσει κακόβουλο λογισμικό στις συσκευές αυτές, να εντοπίσει επακριβώς την θέση των στρατιωτών και εν τέλει να απενεργοποιήσει πλήρως τα συστήματα εντοπισμού.
                            071214 radarsat2 02 thumb medium Όλα σχεδόν τα συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών ευάλωτα σε επιθέσεις hackers!
Η εταιρεία Cobham είναι κατασκευαστής των τερματικών Inmarsat. Αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως στην ναυτιλία, όπως το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης & ασφάλειας πλοίων. Οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποστολή ψευδών μηνυμάτων ενημέρωσης (πχ ψευδή μηνύματα SOS) ή ακόμα και αλλαγή πορείας ευαίσθητων φορτίων σε πορεία σύγκρουσης με άλλα επιβατηγά πλοία μέσω αποστολής ψευδών δεδομένων.
Η χρήση των αδυναμιών στα συστήματα..........

Διαβάστε περισσότερα στο: www.secnews.gr