Διαφημίσεις Google

                                  
Η Πύλη Της Τεχνολογίας-Gate Of Tech

Η Πύλη Της Τεχνολογίας: Τεχνολογικά Νέα - Επιστήμες - Μαθηματικά – Πληροφορική - Φυσική – Διάστημα – Βιολογία - Ιατρική – Πλανήτης

pop_up_face

Διαφημίσεις Google

                                  

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

Nέα λύση προστασίας από επιθέσεις DDoS σε περιβάλλον cloud

DDos Attack 0 Arbor: Nέα λύση προστασίας από επιθέσεις DDoS σε περιβάλλον cloud

On premise και in cloud προστασία από επιθέσεις DDoS για παρόχους υπηρεσιών (ISPs) και για εταιρικά δίκτυα προσφέρει η νέα λύση  Cloud DDoS Protection, την οποία ανακοίνωσε η Arbor. Πρόκειται για λύση που αφ’ ενός δίνει στους παρόχους υπηρεσιών μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα white label, η οποία τους επιτρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της αγοράς με την εισαγωγή, επέκταση και βελτίωση των διαχειριζόμενων υπηρεσιών DDoS σε περιβάλλον ....
cloud, αφ’ ετέρου παρέχει στις επιχειρήσεις ενσωματωμένη, τόσο τοπικά (on premise)  όσο και στο cloud, προστασία από επιθέσεις DDoS.
Οι επιθέσεις DDoS αποτελούν σοβαρή απειλή για τη διαθεσιμότητα των επιχειρησιακών δικτύων καθώς στη σύγχρονη μορφή τους, έρχονται με τη μορφή μιας σειράς επιθέσεων οι οποίες δεν έχουν σαν στόχο μόνο το εύρος ζώνης της σύνδεσης αλλά πολυάριθμες συσκευές οι οποίες συγκροτούν την υποδομή ασφαλείας, όπως συσκευές firewalls/IPS, καθώς και μια πλειάδα εφαρμογών στις οποίες βασίζεται η επιχείρηση όπως HTTP, HTTPS, VoIP, DNS και SMTP. Αυτές οι επιθέσεις στην υποδομή και στο επίπεδο των εφαρμογών είναι περιορισμένου όγκου, σχεδιασμένες να αποφεύγουν τα κλασικά συστήματα περιμετρικής προστασίας, και μάλιστα πολλές φορές στοχεύουν σε αυτά. Μια ενδεδειγμένη εφαρμογή άμυνας συνίσταται από ένα συνδυασμό προστασίας στο cloud κατά ποσοτικών επιθέσεων, και τοπικά (on premise) κατά επιθέσεων που στοχεύουν σε εφαρμογές και στην υποδομή μιας επιχείρησης.
Το Arbor Cloud DDoS Protection συμβάλλει στην προστασία των εταιρικών δικτύων από ένα ευρύ φάσμα επιθέσεων DDoS, συμπεριλαμβανομένων volumetric attacks, application layer, state-exhaustion, (π.χ. στόχευση firewalls/IPS), συνδυαστικές και πολύ-ανυσματικές επιθέσεις DDoS. Η ευχέρεια χρήσης της on premise λύσης Pravail Availability Protection System (Pravail APS), επιτρέπει στο προσωπικό ΙΤ της επιχείρησης να διατηρεί τον έλεγχο της άμβλυνσης (mitigation) επιθέσεων και παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης, μέσω του Arbor Cloud, όταν οι επιθέσεις αποκτήσουν τέτοιο μέγεθος που η αντιμετώπισή τους να μην είναι δυνατή από τα on premise συστήματα.

Πηγή: biztech.gr

http://www.secnews.gr/