Η Apple ενημέρωσε τους developers εφαρμογών για το iOS πως από την 1η Φεβρουαρίου 2014, όσες εφαρμογές υποβάλονται στο App Store, είτε νέες είτε απλά updates υπαρχόντων, θα πρέπει νά έχουν δημιουργηθεί με την τελευταία έκδοση του Xcode 5 και να είναι βελτιστοποιημένες για τη έκδοση 7 του iOS.
Οι developers μπορούν να βρούν περισσότερες πληροφορίες για την προετοιμασία των εφαρμογών τους στην σελίδα iOS Human Interface Guidelines.
Η τελευταία έκδοση του iOS που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο και ξεκίνησε να διατίθεται στους χρήστες τον Σεπτέμβριο, χρησιμοποιείται ήδη από το 76% των κατόχων συσκευών της Apple και τα νέα ....
χαρακτηριστικά που εισήγαγε είναι κίνητρο για τους developers, αλλά για πολλές εφαρμογές θα απαιτηθεί πολύ δουλειά για να προλάβουν το deadline.

Πηγή : The nextweb